Säffle idag
- klicka här
 
 
 
 

Silon Skattkärr  
 

Här har vi en anläggning vid Vänern där vi kan erbjuda följande:
Lagerhotell med betongsilos och planlager.
Silokapacitet - 43  behållare med lagringsvolym på ca 28000 m3.
Planmagasin med ca 2500 m2 lageryta.
Utrustning för torkning och rensning av spannmål.
Djuphamn för utlastning och intag av varor.
Utsädesrenseri.


VärmLant AB, Silovägen 4, 656 72  SKATTKÄRR
Tfn 054-86 00 59 Fax 054-86 03 41

Kontaktpersoner:

                          
Magnus Pettersson                        Peter Hermansson
Tfn 076-813 38 88                                    Tfn 070-782 70 35
E-mail: skattkarr@varmlant.se                    E-mail: skattkarr@varmlant.se             


 
 
 
 

Säffle - Industrigatan 15, 661 33 Säffle - Box 50, 661 21 Säffle - Tel. 0533-137 00 - Fax 0533-411 14 - info@varmlant.se
Väse - Storgatan 48, 660 57 Väse - 054-84 02 70 - Fax 054-84 04 85 - info@varmlant.se
© 2009 VärmLant AB Producerad av Askås I&R